Avís legal

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

La informació continguda i a la que es té accés a través de la pàgina web www.santallucia.com (la "pàgina web") ha estat proporcionada per RESTAURANT SANTALLÚCIA S.L. per tal de subministrar a l'usuari informació de caràcter general. Aquesta informació no pretén reemplaçar ni substituir qualsevol servei legal, comptable, fiscal o de qualsevol altre àmbit professional. Així mateix, s'adverteix que la informació podrà variar segons els canvis en la normativa vigent en la matèria o determinats fets o circumstàncies aplicables a aquesta.

RESTAURANT SANTALLÚCIA S.L. no garanteix la interrupció ni retards en l'accés a la pàgina web, com tampoc el fet que la informació no contingui errors, omissions o virus. En conseqüència, la informació és proporcionada sense garanties de cap mena, expresses o implícites, sobre la seva exactitud, precisió o integritat, ni es garanteix que sigui completa.

En cap cas, RESTAURANT SANTALLÚCIA S.L., els seus socis, professionals o empleats seran responsables per qualsevol dany directe, indirecte, incidental, punitiu, derivat o de qualsevol altre tipus, incloent-hi, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, la responsabilitat per pèrdua de dades, per dany emergent o lucre cessant, amb independència de la formalització de qualsevol acció, derivats o relacionats amb la pàgina web, qualsevol contingut d'aquesta o al que s'accedeixi per l'ús de la pàgina, o la seva còpia, display o qualsevol altre ús.

 
PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tota la informació o la forma de recopilació de la informació, continguda en les pàgines web www.santallucia.com, a títol enunciatiu però no limitatiu, la mateixa recopilació de la informació, el disseny gràfic, imatges, codis font, marques, noms comercials, denominacions, logos i altres signes distintius o links de tercers, informes, articles, entre altres, són propietat i estan subjectes a drets de propietat intel.lectual i industrial de RESTAURANT SANTALLÚCIA S.L. o, si s'escau, de tercers.